Rukovodstvo

Predrag Ničić
predsednik Skupštine
dipl. pravnik, zaposlen u gradskoj Upravi za opšte poslove


Dan Fracile
predsednik Upravnog odbora
Master org.nauka, sportski novinar u RTV


Vera Zorić
potpredsednik Upravnog odbora
dipl.pravnik, zaposlena u gradskoj Upravi za imovinu


dr Danijel Župić
član Upravnog odobra
direktor Zavoda za sport i medicinu sporta


dr Siniša Ljubić

član Upravnog odobra
doktor specijalista, akunpunkturolog u studentskoj poliklinici


Marko Vujatović
član Upravnog odobra
direktor InDigital agencije za internet marketing


Mile Erceg
član Upravnog odobra
vlasnik restorana “Šešir”


Aleksandar Čokorilo
član Upravnog odobra
direktor preduzeća “Mikromarket NS doo”


Zoran Vučević
član Skupštine
dipl. pravnik u penziji


Slobodan Sremčev
član Skupštine
dipl.pravnik, pred. Privrednog suda Novi Sad


Aleksandar Strajin
član Skupštine
preduzetnik


Sreto Kačar
član Skupštine
advokat, kancelarija Kačar


Milan Mirković
Digital media manager


Članovi Skupštine: Đorđe Bošnjaković, Branko Đukić, Viktoria Tružinski i Aneta Maksuti


Ljiljana Maširević
predsednik Nadzornog odbora


Članovi NO: Jovan Tipura i Nenad Lalić
Pred. saveta roditelja: Laslo Sentmartoni